Misterium Męki Pańskiej

W niedziele 7 kwietnia odbyło się w naszej Parafii Misterium Męki Pańskiej. Tytuł tegorocznego przedstawienia brzmiał „Prawdziwie ten był Synem Bożym”. Z wielką uwaga można było obserwować jak jeden z dowódców prowadzących Jezusa na ukrzyżowanie nawraca się i zmienia swoje myślenie. W zwyczajne życie głównego bohatera wszedł Bóg i zmienił je diametralnie. I nasze życie może być przemienione śmiercią Jezusa. Chcesz tego?