Droga krzyżowa drogami Parafii

Nasze wędrowanie za krzyżem ulicami Parafii zawsze jest manifestacją wiary, ale równocześnie wyrazem tego że chcemy iśc za Chrystusem.