Pielgrzymka do Ziemi Świętej 2019

Iść śladami Jezusa to wielka przygoda, którą powinien podjąć każdy. Poznanie Boga poprzez zobaczenie miejsc świętych umacnia wiarę. Takie doświadczenia przywieźli nasi parafianie.