Niedziela Palmowa

Uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy rozpoczyna Wielki Tydzień. Jest to szczególny czas w Kościele gdzie wspominamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie naszego Pana.