Parada świętych

Chęć bycia świętym jest głęboko wpisana w człowieka. Jak to zrobić, aby swoją codzienność uświęcić. Wystarczy zaprosić do swojego życia Boga, bo przecież On jest święty, a my dzięki Niemu. Dlatego w dzień Wszystkich Świętych wyszliśmy na ulicę, aby dzisiaj właśnie demonstrować jak ważna jest świętość. Znaleźliśmy czas dla Boga. Bo wielu takiego czasu nie znajduje, i trudno się dziwić że chodzą smutni i wzajemnie się krzywdzą. Bez Świętości – Boga nie ma nic ino utropa i mitręga.